วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี? วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาและความสำคัญ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..
อ่านต่อ
ศิลป์แห่งแผ่นดิน : สิอ่อนภาษาไทย
ช่วงวัยเยาว์ เป็นวันเวลาแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความฝัน เป็นช่วงเวลาสำคัญ จะหว่านอะไรก็รีบหว่าน จะเพาะอะไรก็รีบเพาะ ผืนแผ่นดินดี เมล็ดพันธุ์เหมาะ น่าเสียดายที่เมล็ดพันธุ์หลากหลายควรจะงอกเงย แต่กลับถูกทิ้งร่างให้แห้งฝ่อขึ้นรา เมล็ดน้อยพร้อมจะฝังกายหยั่งรากฝากใบ ขอเพียงหยาดน้ำค้างสักหยาด ก็อาจก่อเกื้อชีวิต เมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งงดงาม คือเมล็ดพันธุ์วรรณศิลป์ เผ่าพันธุ์วรรณกรรมไม่มีวันสิ้นสูญ ..
อ่านต่อ
จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.
แปลว่า : จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.
หมวดหมู่ : จิตตวรรค คือ หมวดจิต
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑